[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">NOSALTRES </h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Gescoserveis &eacute;s una empresa que varem constituir ara fa 22 anys, a l'Estartit. A l'estar en un entorn privilegiat de la Costa Brava creiem que cal potenciar i donar a con&egrave;ixer al m&oacute;n aquest trosset tan preci&oacute;s de Catalunya </p>\n<p>L'Estartit pertany al municipi de Torroella de Montgr&iacute;, comarca del Baix Empord&agrave; (Girona) i al ser un poble de costa tan tur&iacute;stic, hi ha molta diversitat de gent i de cultures; Hi conviu gent del poble de tota la vida amb arrels i costums de l'empord&agrave; m&eacute;s pur , gent nouvinguda que fan de l'Estartit la seva resid&egrave;ncia habitual fascinats per la qualitat de vida que suposa viure enmig d'un Parc Natural, gent que ve a treballar i fer la temporada d'estiu, gent que t&eacute; la sort de tenir-hi una segona resid&egrave;ncia i que fan de l'Estartit el seu dest&iacute; d'oci i caps de setmana , turistes que venen de vacances i gaudeixen durant unes setmanes de l'entorn i gent que visita puntualment la zona per venir a un concert, un museu, una excursi&oacute; , fer una caminada, una sortida amb barca, una ruta en bicicleta, un dinar, de compres, una visita familiar o simplement una passejada per tocar l'aigua i trepitjar la sorra... cadasc&uacute; amb diferents necessitats i prop&ograve;sits, i a Gescoserveis intentem trobar per cada client el producte o servei que requereix.</p>\n<p>El nostre objectiu &eacute;s que el nostre client quedi satisfet en una decisi&oacute; tan important com &eacute;s la compra/venda/lloguer d'una finca.</p>\n<p>No oferim un ventall d'immobles nom&eacute;s amb les seves caracter&iacute;stiques (m2, n&ordm; dormitoris, piscina, etc...) sin&oacute; que donem informaci&oacute; urban&iacute;stica de cada immoble segons la seva ubicaci&oacute;, expliquem la qualitat de l'edificaci&oacute; i l'estat de conservaci&oacute;, les dades m&eacute;s rellevants de la de comunitat de ve&iuml;ns per edificis en propietat horitzontal , les possibilitats de millora que t&eacute; cada immoble ( reforma, canvis de distribuci&oacute; , obres), noves instal.lacions i idees de decoraci&oacute; per fer que sigui un immoble atractiu i acollidor. </p>\n<p> </p>\n<p>Som Administradors de Finques i Agents de la Propietat Immobili&agrave;ria (API) i coneixem de primera ma el territori .</p>\n<p>Administrem Comunitats de Ve&iuml;ns i Urbanitzacions, com a activitat principal.</p>\n<p>Fem lloguers tur&iacute;stics (HUT: Habitatges Us Tur&iacute;stic)</p>\n<p>Compra-venda d'immobles : Locals, cases, apartaments, parquings i terrenys.</p>\n<p>Tenim assessoria jur&iacute;dica , immobili&agrave;ria i urban&iacute;stica .</p>\n<p>Tr&agrave;mits i gestions immobiliaries: Altes suministres, butlletins, certificats , c&egrave;dules, fiances, instancies, sol.licitud ajuts, subvencions i permisos, confecci&oacute; i presentacio models amb administracions (Registre Propietat, Oficina liquidadora, Agencia Tributaria, Ajuntaments...).</p>\n<p> </p>\n<p> </p>\n<p>Actualment tenim dues oficines :</p>\n<p>GESCOSERVEIS <strong>l'Estartit</strong> : NOVA ADRE&Ccedil;A : C/Rocamaura, 26 cantonada amb c/Esglesia 37 (a nom&eacute;s 50 m de l'oficina anterior)</p>\n<p> </p>\n<p><img src=\"/images/IMG_20220720_091524.jpg\" alt=\"IMG_20220720_091524\" /></p>\n<p>GESCOSERVEIS <strong>Torroella de Montgr&iacute;</strong> : c/Codina 50 cantonada c/Pintor Gimeno</p>\n<p><img src=\"/images/507.jpg\" alt=\"507\" /></p>\n<p> </p>","limit":-1,"order":101},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["dnjei65219a"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-image","value":"/images/gesco 2-2023.jpg","limit":-1,"order":70},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["3xk9utvn0yg"],"parent":null,"type":"draggable","classType":"section-image","value":"/images/IMG_20231006_152601.jpg","limit":-1,"order":70}]

NOSALTRES

Gescoserveis és una empresa que varem constituir ara fa 22 anys, a l'Estartit. A l'estar en un entorn privilegiat de la Costa Brava creiem que cal potenciar i donar a conèixer al món aquest trosset tan preciós de Catalunya

L'Estartit pertany al municipi de Torroella de Montgrí, comarca del Baix Empordà (Girona) i al ser un poble de costa tan turístic, hi ha molta diversitat de gent i de cultures; Hi conviu gent del poble de tota la vida amb arrels i costums de l'empordà més pur , gent nouvinguda que fan de l'Estartit la seva residència habitual fascinats per la qualitat de vida que suposa viure enmig d'un Parc Natural, gent que ve a treballar i fer la temporada d'estiu, gent que té la sort de tenir-hi una segona residència i que fan de l'Estartit el seu destí d'oci i caps de setmana , turistes que venen de vacances i gaudeixen durant unes setmanes de l'entorn i gent que visita puntualment la zona per venir a un concert, un museu, una excursió , fer una caminada, una sortida amb barca, una ruta en bicicleta, un dinar, de compres, una visita familiar o simplement una passejada per tocar l'aigua i trepitjar la sorra... cadascú amb diferents necessitats i propòsits, i a Gescoserveis intentem trobar per cada client el producte o servei que requereix.

El nostre objectiu és que el nostre client quedi satisfet en una decisió tan important com és la compra/venda/lloguer d'una finca.

No oferim un ventall d'immobles només amb les seves característiques (m2, nº dormitoris, piscina, etc...) sinó que donem informació urbanística de cada immoble segons la seva ubicació, expliquem la qualitat de l'edificació i l'estat de conservació, les dades més rellevants de la de comunitat de veïns per edificis en propietat horitzontal , les possibilitats de millora que té cada immoble ( reforma, canvis de distribució , obres), noves instal.lacions i idees de decoració per fer que sigui un immoble atractiu i acollidor.

Som Administradors de Finques i Agents de la Propietat Immobiliària (API) i coneixem de primera ma el territori .

Administrem Comunitats de Veïns i Urbanitzacions, com a activitat principal.

Fem lloguers turístics (HUT: Habitatges Us Turístic)

Compra-venda d'immobles : Locals, cases, apartaments, parquings i terrenys.

Tenim assessoria jurídica , immobiliària i urbanística .

Tràmits i gestions immobiliaries: Altes suministres, butlletins, certificats , cèdules, fiances, instancies, sol.licitud ajuts, subvencions i permisos, confecció i presentacio models amb administracions (Registre Propietat, Oficina liquidadora, Agencia Tributaria, Ajuntaments...).

Actualment tenim dues oficines :

GESCOSERVEIS l'Estartit : NOVA ADREÇA : C/Rocamaura, 26 cantonada amb c/Esglesia 37 (a només 50 m de l'oficina anterior)

IMG_20220720_091524

GESCOSERVEIS Torroella de Montgrí : c/Codina 50 cantonada c/Pintor Gimeno

507


Cargando datos. Un momento, por favor...